Szabályok és feltételek

Szabályok és feltételek

 

„Egyiptomban mindent megtalál” „Egypt has it all” a Tour Egypt Inc. leányvállalata, egy Texas államban bejegyzett korlátolt felelősségű társaság..

 

Kérem, vegye figyelembe, hogy az Egyiptomba utazóknak 30 napos turistavízumot kell vásárolniuk (15 USA dollár) a határátkelőhelyen. Erre a foglaláskor természetesen minden vásárlónkat figyelmeztetjük.

 

FIZETÉS ÉS ELÁLLÁSI SZÁNDÉK: Ha kiválasztott egy utazási ajánlatot, vissza kell jeleznie arról, hogy elfogadta ezt, és biztosítékul előleget fizetni társaságunk számára. Ez az összeg általában 250 USA dollár per fő. Előfordulhatnak kivételek, például ünnepi időszak, vagy különleges kívánságok eseteén az előlegként kért összeg változhat. Amint Ön, vagy az utazási ügynöke kiválasztotta és lefoglalta a kívánt utazást, természetesen azonnal értesítjük az előleg pontos összegéről. A nyaralás teljes összegének 50%-át 45 nappal az utazás megkezdése előtt szükséges irodánknak befizetni, a fennmaradó összeget pedig indulás előtt, vagy induláskor esedékes kiegyenlíteni. Lehetőség van arra, hogy minden anyagi következmény nélkül töröljük lefoglalózott utazását a Tour Egypt Inc-nél, vagy , ezért ha szeretne elállni vásárlásától, feltétlenül jelezze minél hamarabb (faxon a 806-712-1746 számon, vagy a jimdunn@interoz.com emailcímen, vagy hagyományos levélben a 4229 Adrian Street, Lubbock, TX 79415 címen), ugyanis ha az utazás kezdete előtt 30 nappal megérkezik hozzánk levele, töröljük útját és emellett a befizetett előleg/előlegek teljes összegét nyilvántartjuk Önnek.

100 dollárnyi kezelési díjat viszont személyenként levonunk a befizetett összegből. A 30 napon túli úttörlések esetében az előleg teljes összegét visszatartjuk. Abban az esetben, ha a teljes összeget befizette, de a törlést az utazás megkezdése előtti 15-dik nap előtt igényli, csak az előleget és az esetleges további kezelési költséget (repülőtéri, hotelek, helyi utazási szolgáltatók, stb.) vonjuk le, a befizetett összeg fennmaradó részét nyilvántartjuk. Kérem, jelezze írásban elállási szándékát (faxon, e-mailben, vagy postai úton, hogy minél hamarabb a megfelelő módon intézkedhessünk. Amennyiben törlési szándéka nem érkezik meg a Tour Egypt, vagy az „Egypt has it all” irodáiba az utazás első napját megelőző 15-dik napig, hanem csak utána kapjuk kézhez, a teljes befizetett összeget visszatartjuk. Minden befizetett összeg az eredeti utazás első napjától számítva egy évig felhasználható (365 napig). A befizetett összegek a Tour Egypt Inc. illetve az „Egypt has it all” írásos nyilatkozata nélkül nem utalhatóak vissza. Az előlegként átutalt, de fel nem használt/le nem vont összegek csak egy másik utazás előlegeként, vagy fizetségeként használhatóak fent, azt az iroda vissza nem utalja.

 

FELELŐSSÉG: A Tour Egypt, Inc. és az „Egypt Has it All” és a velük szerződésben álló más szolgáltatók, illetve korlátolt felelősségű társaságok nem vállalnak felelősséget olyan személyben, vagy tulajdonban esett kárért, sérülésért, vagy veszteségért, mely a szolgáltatás időtartama alatt esett meg, de a szolgáltatáshoz vagy szolgáltatóhoz korlátozott mértékben köthetőek, úgymint: fogvatartás, karantén, külső személy tettei miatt elszenvedett késlekedés, bosszúság, sérelem, sztrájk, tolvajlás, fosztogatás, előre nem látható körülmények, bármiféle hiány vagy hiba, mely az utazás, az indulás és a megérkezés során lép fel, és végül a polgári ellenállás, kormányzati rendelkezések, vagy korlátozások, különbözőségek, vagy a vízumszabályokban történő változások esetén sem.

Ha bármilyen okból, melyért nem a Tour Egypt, Inc. és az „Egypt Has it All” felelős, a repülőjáratokat törlik, vagy a repülőjegyek tarifái változnak, a felmerülő költségekről tájékoztatjuk a csoport tagjait. A repülőtársaságok nem vállalnak felelősséget olyan eseményekért, mulasztásért, vagy cselekedetért, amely az utasokkal nem a repülő vagy más szállítójármű fedélzetén történik. A megvásárolt repülőjegyeket a légitársaságok bocsátják forgalomba, ez jelenti az egyetlen üzleti kapcsolatot, amely a Tour Egypt, Inc. és az „Egypt Has it All” által szervezett utak, vagy az utakon résztvevők között fennáll.

 

KOCKÁZAT: A Tour Egypt, Inc. és az „Egypt Has it All” felelősséget érez minden olyan személy iránt, aki a társaság irodái által szervezett bármelyik úton részt vesz. Ezért a Tour Egypt, Inc. és az „Egypt Has it All” fenntartja magának azt a jogot, hogy bármely olyan vásárlót, aki jelzi résztévteli szándékát egy útra, a társaság indoklás nélkül visszautasíthasson, illetve amennyiben valamely, az utak egyikén résztvevő személy ellen peres eljárás indul, peres eljárásban elmarasztaló ítélet születik, vagy egyéb aggály merül fel személyével kapcsolatban, őt a szervező iroda az útról visszafordíthassa, csomagjait visszatarthassa, vagy elkobozhassa, amennyiben ezt a Tour Egypt, Inc. és az „Egypt Has it All” dolgozói szükségesnek találják. A Tour Egypt, Inc. és az „Egypt Has it All” nem vállalja át utazói felelősségét semmilyen, közvetlenül vagy közvetve a Tour Egypt, Inc. és az „Egypt Has it All”, vagy szerződéses szállítói ellen irányuló cselekvésért, kivéve természetesen az utazások törlését.

 

UTAZÁSI BIZTOSÍTÁS : A Tour Egypt, Inc. és az „Egypt Has it All” szükségesnek tartja, hogy a szervezett utak minden résztvevője kössön utazási biztosítást, amely kiterjed halálesetre, betegségre, balesetekre, illetve az utazás megszakadására vagy törlésére. Az utazási ügynökségek és irodák nincsenek felkészülve arra, hogy visszatérítsék vagy kárpótolják az utasokat, ha valamilyen véletlen vagy szerencsétlenség folytán az előre megszervezett utazás módosul, változik, vagy akár félbeszakad. Az utazási biztosításról az utasnak kell gondoskodnia. Minden, gondosan megszervezett utazás költségvetésének tartalmaznia kell az utasbiztosításra szánt összeget is. Az interneten több, kifejezetten biztosításokkal foglalkozó céggel is fel lehet venni a kapcsolatot. További segítségért és részletekért keresse fel a www.insuremytrip.com , vagy a www.biztositas.hu oldalakat.

 

TÖRVÉNYES ELJÁRÁS ÁS HELYSZÍNE : Minden követelés vagy felmerülő kárigény a szerződéssel, vagy szerződés megszegésével kapcsolatban törvényes úton kerül elrendezésre, az amerikai döntőbíráskodás törvényei szerint. A törvényes eljárás költségeit a bíróság ítélete szerint fizetik a perben álló felek. Minden polgári peres eljárást az utazás befejezte utáni egyévben meg kell kezdeni, különben érvénytelenné válik. A Tour Egypt, Inc. és az „Egypt Has it All”semmilyen esetben sem egyezkedik peren kívül, nem vállal anyagi felelősséget, fizet kártérítést, vagy pénzbeli kompenzációt olyan esetekben, amely nincs a szerződésben felsorolva, vagy nincs róla törvényes bírói végzés. Ez alól a Tour Egypt, Inc. és az „Egypt Has it All” irodák semelyik alkalmazottjának, sem írásban, sem szóban adott ígérete nem jelent kivételt. A fent leírtak szerint a törvényes eljárás helyszíne a Texas állambeli Lubbock. Minden olyan előlegnek, vagy pénzösszegnek az átutalása vagy kezelése, melyre a vásárló, esetleg a Tour Egypt, Inc. és az „Egypt Has it All” kötelezett, a fent említett feltételek szerint történik. Kizárólag az előleget fizető felelőssége, hogy az utazás összes résztvevőjét figyelmeztesse és tájékoztassa a fent olvasható szabályokról és feltételekről, amelyért, ha nem történik meg, a Tour Egypt, Inc. és az „Egypt Has it All” irodái vagy munkatársai nem tehetőek felelőssé, egyedül az előleget befizető, vagy az utazást a Tour Egypt, Inc. és az „Egypt Has it All” irodáin keresztül szervező személy.