Klimat i pogoda w Egipcie

Egipt – Pogoda i klimat

 

 

Dni w caÅ‚ym Egipcie sÄ… albo ciepÅ‚e albo gorÄ…ce, noce za to chodne. W Egipcie mamy tylko dwie pory roku – Å‚agodnÄ… zimÄ™ trwajÄ…cÄ… od listopada do kwietnia i od maja do października gorÄ…ce lato. Te dwa okresy różniÄ… siÄ™ jedynie temperaturÄ… w ciÄ…gu dnia i zmiennymi wiatrami. Na wybrzeżu temperatury osiÄ…gajÄ… od minimalnej  Å›redniej 14°C w zimie do Å›rednio 30°C w lecie.

 

NajwiÄ™ksze amplitudy można zaobserwować na lÄ…dzie, w obrÄ™bie pustynnym, gdzie szczególnie w lecie temperatury wahajÄ… siÄ™ od 7°C w nocy do 43°C w dzieÅ„. Nieco mniejsze wahania wystÄ™pujÄ… w porze zimowej, ale temperatura może spaść nawet do 0°C w nocy, a w dzieÅ„ osiÄ…gać 18°C.

 

Åšrednie roczne temperatury sÄ… coraz wyższe im poruszamy siÄ™ bardziej na poÅ‚udnie, od Delty Nilu w stronÄ™ granicy z Sudanem, gdzie osiÄ…gajÄ… poziom porównywalny do temperatur na otwartej pustyni. Aleksandria, na póÅ‚nocy kraju, staÅ‚a siÄ™ popularnym kurortem dziÄ™ki nieco chÅ‚odniejszemu klimatowi w lecie. Na obszarze Delty i w górnym biegu Nilu, mogÄ… wystÄ™pować chÅ‚odne wiatry z delikatnymi przymrozkami, a nawet opady Å›niegu. W Asuan, na poÅ‚udniu, temperatury w czerwcu mogÄ… spaść do 10°C w nocy, a w dzieÅ„ osiÄ…gać nawet 41°C przy czystym niebie. 

 

Opady w Egipcie sÄ… rzadkoÅ›ciÄ… – Å›rednio spada mniej niż 80 mm. NajwiÄ™cej deszczu spada na wybrzeżu, jednak nawet w najbardziej wilgotnym rejonie Aleksandrii wysokość opadów wynosi ok. 200 mm rocznie. Wilgotność powietrza w mieÅ›cie jest stosunkowo wysoka, jednak dziÄ™ki bryzie morskiej jej poziom jest znoÅ›ny. PoruszajÄ…c siÄ™ na poÅ‚udnie zauważymy nagÅ‚y zanik opadów. W Kairze, gdzie spada niewiele ponad 1 centymetr opadów wciÄ…gu roku, wilgotność powietrza w lecie osiÄ…ga 77%, w pozostaÅ‚ych miesiÄ…cach jest jednak niska. Na poÅ‚udnie od Kairu opady sÄ… już znikome. Bywa, że na niektórych obszarach nie pada przez kilka lat i po niespodziewanych ulewach wystÄ™pujÄ… powodzie. W Synaju można oczekiwać wiÄ™kszej iloÅ›ci deszczu (ok. 12 cm rocznie na póÅ‚nocy) niż na innych obszarach pustynnych. Na caÅ‚ym póÅ‚wyspie jest wiele studni i oaz zapewniajÄ…cych wodÄ™ maÅ‚ym osadom, które w przeszÅ‚oÅ›ci byÅ‚y naturalnymi przystankami na trasach handlowych. Systemy melioracyjne poprowadzone z niziny w kierunku Morza Åšródziemnego zapewniajÄ… wystarczajÄ…cy poziom nawodnienia aby umożliwić uprawy na wybrzeżu, szczególnie w rejonie Al Arish.

 

Klimatycznym fenomenem Egiptu sÄ… gorÄ…ce wiosenne wiatry w caÅ‚ym kraju. Wiatry znane w Europie jako sirocco w Egipcie nazywane sÄ… khamsin, zwykle wystÄ™pujÄ… w kwietniu, ale mogÄ… siÄ™ pojawić w marcu lub maju. TworzÄ… siÄ™ one na maÅ‚ych obszarach o niskim ciÅ›nieniu – Isthmus w Kanale Sueskim, i wiejÄ… na póÅ‚nocnym wybrzeżu Afryki. Ze wzglÄ™du na to, iż wiatry nie napotykajÄ… na poważne przeszkody wiejÄ… ze znacznÄ… prÄ™dkość, i mogÄ… przenosić duże iloÅ›ci piasku i pyÅ‚u z pustyni. PowstaÅ‚e w ten sposób burze piaskowe osiÄ…gajÄ… prÄ™dkość do 140 km/h i mogÄ… nawet spowodować wzrost temperatury o 20°C w ciÄ…gu 2 godzin. Khamsin wiejÄ… nieregularnie i czÄ™sto trwajÄ… po kilka dni, mogÄ… wywoÅ‚ać choroby ludzi i zwierzÄ…t, zniszczyć plony, a niekiedy spowodować zniszczenie domów czy infrastruktury.

 

Zobacz również:

Pogoda w Kairze

 

Ostatnia aktualizacja: 21 sierpień 2011


 

MiesiÄ…c

 

Kair

Min/Max

Aleksandria

Min/Max

Luksor

Min/Max

Asuan

Min/Max

 

Hurghada

Pow/Woda

średnie

 

Sharm

Pow/Woda

średnie

 

 

Prognoza

Prognoza

Prognoza

Prognoza

Prognoza

Prognoza

Styczeń

°C

8.6/19.1

9.3/18.3

5.4/23

8/23.8

24/18

24/18

Luty

°C

9.3/21

9.7/19.2

6.8/25.4

9.4/26.1

25/18

25/18

Marzec

°C

11.2/23.7

11.3/21

10.7/29

12.6/30.4

26/20

26/20

Kwiecień

°C

13.9/28.2

14.5/23.6

15.7/35

17.5/36

31/25

31/25

Maj

°C

17.4/32.4

16.7/26.5

20.7/39.3

21.1/38.5

35/26

35/26

Czerwiec

°C

19.9/34.5

20.4/28.2

22.6/41

24.2/42.1

37/28

37/28

Lipiec

°C

21.5/35.4

22.7/29.6

23.6/40.8

24.5/42

40/28

40/28

Sierpień

°C

21.6/34.8

22.9/30.4

23.5/41

24.7/41.3

42/29

42/29

Wrzesień

°C

19.9/23.3

21.3/29.4

21.5/38.5

22.2/39.6

38/27

38/27

Październik

°C

17.8/29.8

17.9/27.7

17.8/35.1

19.3/36.6

32/25

32/25

Listopad

°C

12.1/24.1

14.8/24.4

12.3/29.6

14.5/30.2

26/23

26/23

Grudzień

°C

10.4/20.7

11.2/20.4

7.7/24.8

9.9/20.5

26/19

26/19