Vejr og klima i Egypten

Klima og Vejr i Egypten

 

holidays in Egypt Most of the time, Egypt's weather is very pleasant, if hot.

 

 

Over hele Egypten er dagene normalt ret varme, men nætterne er ret kølige. Egypten har kun to årstider: en mild vinter fra november til april og en varm sommer fra maj til oktober. Den eneste forskel mellem årstiderne er variationerne i dagstemperaturen og ændringer i de fremherskende vinde. I de kystområder er temperaturen mellem et gennemsnit på minimum 14 grader om vinteren og et gennemsnitlig maksimum på 30 grader om sommeren.

 

Temperaturen varierer meget i de indre ørkenområder, især om sommeren, hvor den kan variere fra 7 grader om natten til 43 grader i løbet af dagen. I løbet af vinteren, svinger temperaturen i ørkenen ikke ret meget, men den kan falde helt til 0 grader om natten og så høj som 18 grader i løbet af dagen. 

Den gennemsnitlige årlige temperatur stiger og bevæger sig sydpå fra Delta til den sudanske grænse, hvor temperaturen er lidt ligesom temperaturen i de åbne ørkener til øst og vest. I norden har Alexandrias kølige temperatur om sommeren gjort byen et populært feriested. Gennem Delta og den nordlige Nildalen, er der lejlighedsvis kolde vinter perioder med let frost og endda også sne. I Aswan, i Syd, kan juni temperaturen være så lav som 10 grader om natten og så høj som 41 grader i løbet af dagen, når himlen er klar. 

Egypten får årligt mindre end 80 millimeters nedbør i de fleste områder. Størstedelen af regnen falder langs kysten, men det fugtigste område omkring Alexandria, får kun omkring 200 millimeters nedbør hvert år. Alexandria har relativt højt fugtighed, men havbriserne hjælper med at holde fugten nede på et behageligt niveau. Bevæger man sig sydpå, vil mængden af nedbør falde pludseligt. Kairo får lidt mere end en centimeters nedbør hvert år. Men byen vurderer luftfugtigheden til at være så høj som 77 procent i løbet af sommeren. Men i løbet af resten af året er luftfugtigheden lav. Områderne syd for Kairo får kun spor af regn. Nogen områder kan opleve år uden regn og derefter opleve pludselig nedbør, der resulterer i stærke oversvømmelser.  

Sinai får mere regn (omkring 12 centimeter årligt i Nord) end de andre ørkenområder, og området har mange brønde og oaser, som støtter mindre befolkningscentrer, der tidligere var fokuspunkter på handelsruter. Vandafløb mod Middelhavet fra den største højslette, leverer tilstrækkelig fugt til at tillade et bestemt landbrug i kystområdet, især i nærheden af Al Arish

A phenomenon of Egypt's climate is the hot spring wind that blows across the country. The winds, known to Europeans as the sirocco and to Egyptians as the khamsin, usually arrive in April but occasionally occur in March and May. The winds form in small but vigorous low-pressure areas in the Isthmus of Suez and sweep across the northern coast of Africa. Unobstructed by geographical features, the winds reach high velocities and carry great quantities of sand and dust from the deserts. These sandstorms, often accompanied by winds of up to 140 kilometers per hour, can cause temperatures to rise as much as 20 C in two hours. The winds blow intermittently and may continue for days, cause illness in people and animals, harm crops, and occasionally damage houses and infrastructure.

Et fænomen i Egyptens klima er den varme forårsvind som blæser over hele landet. Vindene som for europæerne er kendt som Sirocco og for egyptere som khamsin, kommer normalt i april, men nogen tilfælde i marts og maj.

Vindene dannes i små men kraftige lavtryksområder i landtangen af Suezkanalen og fejer hen over den nordlige kyst af Afrika. Uhindret af geografiske forhold, når vinden høje hastigheder og bærer store mængder sand og støv fra ørkenen. Disse sandstorme, ofte ledsaget af vindstød på op til 140 kilometer timen, kan få temperaturen til at stige så meget som 20 grader på 2 timer. Vindene blæser med mellemrum, og kan fortsætte i flere dage, og kan forårsage sygdom hos mennesker og dyr, skade høst og nogen gange også huse og infrastruktur.

Se også:

Kairo vejret

 

Sidst opdateret: 21. august 2011

 

Måned

Type

Kairo

Min/Max

Alexandria

Min/Max

Luxor

Min/Max

Aswan

Min/Max

 

Hurghada

Luft/Vand

Gennemsnitlig

 

Sharm

Luft/Vand

Gennemsnitlig

 

 

Prognose

Prognose

Prognose

Prognose

Prognose

Forecast

jan

C

F

8.6/19.1

47/66

9.3/18.3

49/65

5.4/23

42/74

8/23.8

46/75

24/18

75/64

24/18

75/64

feb

C

F

9.3/21

48/69

9.7/19.2

49/67

6.8/25.4

44/78

9.4/26.1

49/79

25/18

77/64

25/18

77/64

marts

C

F

11.2/23.7

52/75

11.3/21

52/70

10.7/29

51/84

12.6/30.4

54/86

26/20

79/68

26/20

79/68

april

C

F

13.9/28.2

56/83

14.5/23.6

58/75

15.7/35

60/95

17.5/36

63/97

31/25

88/77

31/25

88/77

maj

C

F

17.4/32.4

63/90

16.7/26.5

62/80

20.7/39.3

69/103

21.1/38.5

71/101

35/26

95/79

35/26

95/79

juni

C

F

19.9/34.5

68/95

20.4/28.2

69/83

22.6/41

72/107

24.2/42.1

76/108

37/28

99/82

37/28

99/82

juli

C

F

21.5/35.4

71/96

22.7/29.6

73/86

23.6/40.8

74/106

24.5/42

76/108

40/28

107/82

40/28

107/82

aug

C

F

21.6/34.8

71/95

22.9/30.4

73/87

23.5/41

74/107

24.7/41.3

76/107

42/29

108/84

42/29

108/84

sept

C

F

19.9/23.3

68/89

21.3/29.4

71/85

21.5/38.5

71/101

22.2/39.6

72/103

38/27

100/81

38/27

100/81

okt

C

F

17.8/29.8

64/86

17.9/27.7

64/82

17.8/35.1

64/95

19.3/36.6

66/99

32/25

90/77

32/25

90/77

nov

C

F

12.1/24.1

54/75

14.8/24.4

59/76

12.3/29.6

54/85

14.5/30.2

58/86

26/23

79/73

26/23

79/73

dec

C

F

10.4/20.7

51/69

11.2/20.4

52/69

7.7/24.8

45/76

9.9/20.5

50/69

26/19

79/66

26/19

79/66