Tour Egypt: Money - Ten Pounds

10 Egyptian Pounds - English Side

10 Egyptian Pounds - Arabic Side

Ten Pounds