Sahara

Sahara

 

Sahara to najwiÄ™ksza na Å›wiecie pustynia gorÄ…ca, poÅ‚ożona w póÅ‚nocnej części Afryki. Po arabsku nazywana jest Al Sahara Al Kubra co oznacza Wielka Pustynia. RozciÄ…ga siÄ™ na obszarze prawie 9 400 000 km², czyli prawie dorównuje wielkoÅ›ciÄ… Stanom Zjednoczonym. Od póÅ‚nocy granicÄ™ pustyni stanowi Morze Åšródziemne, od wschodu - Morze Czerwone, na zachodzie Ocean Atlantycki, od poÅ‚udnia zaÅ› obszar zwany Sahelem, czyli pas na wpóÅ‚-suchych tropikalnych sawann. W obrÄ™bie Sahary wyróżnia siÄ™: SaharÄ™ ZachodniÄ…, PustyniÄ™ Ténéré, PustyniÄ™ LibijskÄ…, Góry Ahaggar, Góry Tibesti i Góry Atbaj.

Sahara dzieli kontynent na dwie części: AfrykÄ™ SubsaharyjskÄ… i AfrykÄ™ PóÅ‚nocnÄ…. WiÄ™kszÄ… część Sahary stanowiÄ… kamienne krajobrazy (pustynie kamienne, tzw. Reg), w porównaniu do maÅ‚ej części pokrytej przez wydmy piaskowe. Wiele dowodów wskazuje na to, że tysiÄ…ce lat temu klimat Sahary byÅ‚ dużo bardziej wilgotny, np. w Algierii odkryto obrazy na skaÅ‚ach pokazujÄ…ce krokodyle i znaleziono skamieliny dinozaurów. Na obszarze Pustyni Egipskiej, odnaleziono nawet Å›lady skamieliny wielorybów, stÄ…d nazwa tego miejsca - Wadi El Hitan, czyli Dolina Wielorybów.

 

Obecnie pod uprawy wykorzystuje siÄ™ niewielki procent Sahary - jedynie tereny poÅ‚ożone wzdÅ‚uż doliny Nilu, niektóre oazy i tereny nad morzem Åšródziemnym. Pustynia rozciÄ…ga siÄ™ na obszarze 11 krajów: Algierii, Czadu, Egiptu , Libii, Mali, Mauretanii, Nigru, Zachodniej Sahary, Sudanu i Tunezji. PrzeważajÄ…ca wiÄ™kszość krajobrazu uksztaÅ‚towaÅ‚a siÄ™ pod wpÅ‚ywem wiatru, można jednak zauważyć niewielki wpÅ‚yw deszczu pojawiajÄ…cego siÄ™ w niektórych regionach. Na Saharze, poza Nilem, wszystkie rzeki i strumienie wystÄ™pujÄ… okresowo – w zależnoÅ›ci od opadów. W czasie ostatniego zlodowacenia , obszar pokrywany przez pustyniÄ™ byÅ‚ dużo wiÄ™kszy na poÅ‚udnie.

Klimat panujÄ…cy na Saharze jest bardzo surowy, tak naprawdÄ™ jeden z najcięższych na Å›wiecie. Dość powszechnym zjawiskiem sÄ… burze piaskowe i piaskowe tornada, podobnie jak silny wiatr póÅ‚nocno-wschodni. PoÅ‚owa obszaru Sahary prawie nie doÅ›wiadcza opadów, spada tu mniej niż 1 cal (ok. 2,5 cm) deszczu rocznie, gdzie indziej jest to tylko 4 cale (ok. 10 cm). Choć deszcz jest bardzo rzadko spotykany, to może siÄ™ zdarzyć, a kiedy zacznie padać to zwykle jest to silny deszcz.

Przy tak surowym klimacie najbardziej popularnymi gatunkami zwierząt hodowlanych są dromadery i kozy. Oczywiście na Saharze znajdziemy liczne gatunki zwierząt i roślin przystosowanych do życia w tych warunkach, m.in. skorpiony, lisy pustynne, antylopy, gazele, jaszczurki, żmije i dzikie psy, oraz drzewa akacji, palmy i krzewy.

 

Ostatnia aktualizacja: 12 maja 2011