Egypt: Who's Who of Anicent Egyptians: I-K

Who's Who of Ancient Egypt: I - K

Ibi

Idu

Ikernofert

Ikudidy

Imhotep

Inaros

Ineni

Inhapi

Inhapy

Intef (12th Dynasty)

Intef (18th Dynasty)

Inyotefoker

Ipuki

Iput

Ipuwer

Ipwet

Isetnofret

Isodorus

Istnofret

Iti

Iumeri

Iuni

Iuwapet

Juba

Judas Maccabaeus

Julius Alexander, Tiberius

Julius Theon Tiberius

Juvenal

Kagemni

Kai-irisu

Karoma

Kashta

Kawit

Kemsit

Kenamon

Kenamun

Ker

Kewab

Kha

Khaemweset

Khakaura Sneferu

Khama'at

Khamerernebty I

Khamerernebty II

Khant-kawes

Khattusilis

Khnemibre

Khuye

A B-D E-H L-M N O-R S T-Z

Back to Who's Who of Ancient Egypt

Last Updated: June 19th, 2011